Wystawy

Poza fotografowaniem ślubów staram się rozwijać twórczo i artystycznie, dlatego też, co jakiś czas powstaje projekt, który trafia do szerszego grona odbiorców.
Gromadzenie materiałów i praca artystyczna to proces ciągły, dlatego w szufladzie zawsze mam kilka pomysłów i rozpoczętych prac, które po pewnym czasie zaowocują kolejnymi wystawami.

 

2016

Międzynarodowego Festiwalu Fotografii, Rybnik

Galeria Na Starówce, Żory

2015

Międzynarodowego Festiwalu Fotografii, Rybnik

 

Galeria Na Starówce, Żory

 

2014

Galeria Balkon, Chybie – Nocą

 

2011

Galeria Balkon, Chybie – Na Początek

 

 

Cieszę się z tego, ze moi klienci doceniają formę wyrazu i sposób zapamiętywania zdarzeń jaki proponuje im na zdjęciach ślubnych. Ich wynik końcowy zawsze jest wypadkową zarejestrowanych momentów i mojego sposobu widzenia świata. Zawsze pełnego emocji, która można wydobyć nawet z najbardziej kamiennej twarzy.